مشخصات بازیکنان

حامد شیری
حامد شیری
تاریخ تولد: 1365 شمسی
کشور محل تولد: ایران
پست تخصصی: مدافع
سوابق حضور بازیکن در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ لیگ برتر خلیج فارس تا تاریخ: 1398/02/30 از تاریخ: 1397/05/04 پست: مدافع نوع: بازیکن تیم: نساجی قائمشهر
سال ۱۳۹۹ لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1400/07/30 از تاریخ: 1399/07/30 پست: مدافع نوع: بازیکن تیم: نساجی مازندران
سال ۱۴۰۱ لیگ دسته اول تا تاریخ: 1402/05/31 از تاریخ: 1401/06/05 پست: مدافع نوع: بازیکن تیم: آرمان گهرسیرجان
لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1402/05/31 از تاریخ: 1401/05/21 پست: مدافع نوع: بازیکن تیم: نساجی مازندران