مشخصات تیم ها

فجرسپاسی
فجرسپاسی
ورزشگاه: حافظیه شیراز
کشور: ایران
شهر: شیراز
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۴۰۳
هم امتیاز لیگ یک
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۵
سال ۱۴۰۲
لیگ دسته اول
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱