مشخصات تیم ها

شاهین بندرعامری
شاهین بندرعامری
ورزشگاه: شهید مهدوی
کشور: ایران
شهر: بوشهر
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۴۰۲
لیگ دسته اول
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱