مشخصات تیم ها

شهرداری بندرعباس
شهرداری بندرعباس
ورزشگاه: خلیج فارس بندرعباس
کشور: ایران
شهر: بندرعباس
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۴۰۲
لیگ دسته دوم، گروه اول
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۶