مشخصات تیم ها

شهرداری همدان
شهرداری همدان
ورزشگاه: شهید حاجی بابایی همدان
کشور: ایران
شهر: همدان
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۴۰۲
لیگ دسته دوم، گروه دوم
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۶