مشخصات تیم ها

شهرداری نوشهر
شهرداری نوشهر
ورزشگاه: شهدای نوشهر
کشور: ایران
شهر: چالوس
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۴۰۲
لیگ دسته دوم، گروه دوم
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
جدول نهایی گروه دوم
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱