مشخصات تیم ها

شهید قندی یزد
شهید قندی یزد
ورزشگاه: شهید نصیری یزد
کشور: ایران
شهر: یزد
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۴۰۲
لیگ دسته دوم، گروه دوم
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۶