مشخصات تیم ها

بعثت کرمانشاه
بعثت کرمانشاه
ورزشگاه: آزادی کرمانشاه
کشور: ایران
شهر: کرمانشاه
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۴۰۲
لیگ دسته دوم، گروه دوم
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۶