مشخصات تیم ها

شناورسازی قشم
شناورسازی قشم
ورزشگاه: ورزشگاه شناورسازی قشم
کشور: ایران
شهر: قشم
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۴۰۲
لیگ دسته دوم، گروه دوم
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
جدول نهایی گروه دوم
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱