مشخصات بازیکنان

علی وزیری پناه
علی وزیری پناه
تاریخ تولد: 1370 شمسی
کشور محل تولد: ایران
پست تخصصی: مهاجم
سوابق حضور بازیکن در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ لیگ دسته دوم گروه الف تا تاریخ: 1398/02/10 از تاریخ: 1397/06/17 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: شهرداری بم
سال ۱۳۹۸ لیگ دسته دوم گروه ب تا تاریخ: 1399/03/07 از تاریخ: 1398/06/07 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: شهرداری بم
سال ۱۴۰۲ لیگ دسته اول تا تاریخ: 1403/03/31 از تاریخ: 1402/06/11 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: مس کرمان