مشخصات بازیکنان

سعید صادقی
سعید صادقی
تاریخ تولد: 1371 شمسی
کشور محل تولد: ایران
پست تخصصی: هافبک
سوابق حضور بازیکن در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ لیگ برتر خلیج فارس تا تاریخ: 1398/02/30 از تاریخ: 1397/05/04 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: امید وحدت خراسان
سال ۱۳۹۸ لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1399/02/31 از تاریخ: 1398/05/26 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: امید وحدت خراسان
سال ۱۳۹۹ لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1400/07/30 از تاریخ: 1399/07/30 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: گل گهرسیرجان
سال ۱۴۰۱ لیگ دسته دوم گروه الف تا تاریخ: 1402/06/30 از تاریخ: 1401/07/10 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: ویستا توربین تهران
لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1402/05/31 از تاریخ: 1401/05/21 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: گل گهرسیرجان
لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1402/05/31 از تاریخ: 1401/05/21 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: پرسپولیس تهران