مشخصات تیم ها

دریای کاسپین بابل
دریای کاسپین بابل
ورزشگاه: شهدا سیمرغ
کشور: ایران
شهر: ساری
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۴۰۲
لیگ دسته اول
تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱