مشخصات بازیکنان

رحمان جعفری
رحمان جعفری
تاریخ تولد: 1375 شمسی
کشور محل تولد: ایران
پست تخصصی: هافبک
سوابق حضور بازیکن در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۷ لیگ برتر خلیج فارس تا تاریخ: 1398/02/30 از تاریخ: 1397/05/04 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: نساجی قائمشهر
سال ۱۳۹۸ لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1399/02/31 از تاریخ: 1398/05/26 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: نساجی قائمشهر
سال ۱۳۹۹ لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1400/07/30 از تاریخ: 1399/07/30 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: امید وحدت خراسان
سال ۱۴۰۱ لیگ دسته اول تا تاریخ: 1402/05/31 از تاریخ: 1401/06/05 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: شمس آذر قزوین
لیگ دسته اول تا تاریخ: 1402/05/31 از تاریخ: 1401/06/05 پست: مهاجم نوع: بازیکن تیم: شمس آذر قزوین
سال ۱۴۰۲ لیگ دسته اول تا تاریخ: 1403/03/31 از تاریخ: 1402/06/11 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: شاهین بندرعامری
لیگ برتر ایران تا تاریخ: 1403/02/31 از تاریخ: 1402/05/18 پست: هافبک نوع: بازیکن تیم: شمس آذر قزوین