۱۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۹

شهرداری آستارا و خلیج فارس ماهشهر محکوم شدند

کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره چهار پرونده مطروحه صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۲۶۳۵
به گزارش وب سایت دی اسپورت؛ در پی شکایت نیما درودی از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 5 میلیارد و 171 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 112 میلیون و 727 هزار و 800 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به  دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و 409 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت هادی امینی پاک از باشگاه خلیج فارس بندرماهشهر، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 50 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22 میلیون و 900 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد.
ترند های روز